Panorama 1914/1915/1916/1917

 

De rechten van de uitgever/bedrijven zijn 70 jaar na de verschijningsdatum verlopen.

Van anoniem gepubliceerde werken zijn de rechten 70 jaar na de verschijningsdatum verlopen.

Van natuurlijke personen verlopen de rechten 70 jaar na de datum van hun overlijden.

Zie:

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001886&hoofdstuk=III&z=2017-09-01&g=2017-09-01

 

Van de natuurlijke personen die in de Panorama’s genoemd worden, zal ik trachten te achterhalen of er nog rechten geldend zijn. Het zal vaak niet mogelijk zijn om te achterhalen om wie het gaat, er worden afkortingen gebruikt, pseudoniemen, enz.

 

Als u meer weet over fotografen of over auteurs, dan stel ik een berichtje op prijs.

Als duidelijk is dat de rechten nog niet verlopen zijn zal ik de betreffende pagina’s onleesbaar maken, tenzij het uit het jaar van overlijden blijkt dat de rechten spoedig zullen verlopen.

Bij de fotografen kijk ik naar de cursief tussen haakjes vermelde namen van fotografen. Ik beperk me standaard tot natuurlijke personen, als ik ook niet cursief genoemde fotografen bemerk, zal ik die ook noteren.

 

Het digitaliseren van deze bronnen en het nagaan of er nog rechten berusten op deze publicaties is een werk in uitvoering!

Als ik van rechthebbenden bericht ontvang dat ik ongeautoriseerd werken, waarop rechten die zij kunnen doen en willen laten gelden, weergeef op mijn website, zal ik onverwijld de betreffende werken onleesbaar maken.

 

Bij het overlijdensjaar:

0000 = nog geen jaar van overlijden vast kunnen stellen

9999 = zeer onwaarschijnlijk dat ooit een overlijdensdatum vastgesteld worden kan

 

Het valt op dat vanaf begin 1917 nog nauwelijks individuele fotografen genoemd worden.

Wellicht zijn de fotografen in dienst van de uitgeverij gekomen.

Ook valt op dat de kwaliteit van het papier sterk verslechtert in die zelfde periode.

 

Ad Weststrate

November 2017

Info@zeelandboek.nl

Tot en met half 1917 geïnventariseerd.

 

Project Panorama voortgezet in het najaar van 2020.

In 2017 de helft van ’14, heel ‘15 en ’16 en de helft van ’17 gescand en verwerkt.

De teksten (via OCR uit JPEG’s gehaald en handmatig enigszins gecorrigeerd) heb ik in 2017 opgeslagen in een database, evenals een JPEG per bladzijde, ontsloten via klassiek ASP.

Dit alles op een eigen server.

Klassiek ASP wordt uitgefaseerd, over die eigen server zal ik ook niet oneindig beschikken.

 

De in 2017 gehanteerde procedure was erg bewerkelijk.

Inmiddels gekozen voor presenteren van pdf’s per nummer op Google Drive.

Aardige van Google drive is dat je (tegenwoordig?) kan bladeren van pdf naar pdf, je kan ook zoeken per nummer.

Het is ook mogelijk om de pdf’s te downloaden en dan kun je er meer tegelijk doorzoeken op zoekterm.

 

Het presenteren via Google Drive is minder bewerkelijk dan de in 2017 gehanteerde procedure en dientengevolge kan ik meer jaargangen verwerken.

Inmiddels de (halve) jaargang 1913, de 1e helft van 1914, de helft van 1926 en de helft van 1927 gescand. De 2e helft van 1917 is bijna klaar.

Het checken van de in 2020 toegevoegde jaargangen/nummers op rechten moet nog plaats vinden.

 

Voor zover ik kan nagaan zijn de jaargangen van Panorama niet op internet beschikbaar.

Bij Delpher zie ik alleen wat nummers/bladzijden uit begin jaren ’40.

Anders dan eventuele problemen met de rechten van fotografen en auteurs die minder dan 70 jaar geleden zijn overleden, voorzie ik geen problemen met het publiceren op internet van jaargangen van Panorama tot pakweg 1940.

Dit najaar hoop ik nog de database betreffende de rechten bij te werken

 

Van de jaargangen Panorama die mij ter beschikking staan, zijn soms de omslagen (de bladzijden 1,2, 15 en 16 bijvoorbeeld) niet in de verzamelbanden terug te vinden en die zijn dus ook niet weergegeven in de pdf’s.