Snel zoeken (*)   Alle records |  Uitgebreid zoeken |  Bladeren |  Start
 De preciese omschrijving  Alle woorden  Een van de woorden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-17 Volgende
Records 1 tot 100 van 1652
Foto  Plaats, gebied, jaar, bijschrift en opmerkingen (*)
Zuid-Holland, 1907, Scheveningen, COTTAGE TE SCHEVENINGEN  

Scheveningen 

Zuid-Holland 

1907 

COTTAGE TE SCHEVENINGEN 

Foto M.A. Boer 

Zuid-Holland, 1907, Leiden, GUNNERA MANICATA (Hortus te Leiden)  

Leiden 

Zuid-Holland 

1907 

GUNNERA MANICATA (Hortus te Leiden) 

 

Zuid-Holland, 1907, Leiden, PALMENGROEP, (Rijks Academietuin te Leiden)  

Leiden 

Zuid-Holland 

1907 

PALMENGROEP, (Rijks Academietuin te Leiden) 

 

Zuid-Holland, 1907, Leiden, CHAMAEROPS (TRACHYCARPUS) EXELSA, (Rijks Academietuin te Leiden)  

Leiden 

Zuid-Holland 

1907 

CHAMAEROPS (TRACHYCARPUS) EXELSA, (Rijks Academietuin te Leiden) 

 

Zuid-Holland, 1907, Leiden, FORSYTHIA SUSPENSA (in het plantsoen te Leiden voor den zomersnoei)  

Leiden 

Zuid-Holland 

1907 

FORSYTHIA SUSPENSA (in het plantsoen te Leiden voor den zomersnoei) 

 

Zuid-Holland, 1907, Leiden, MALUS FLORIBUNDA (Sierappel in den Hortus te Leiden)  

Leiden 

Zuid-Holland 

1907 

MALUS FLORIBUNDA (Sierappel in den Hortus te Leiden) 

 

Zuid-Holland, 1907, Leiden, BEPLANTE SINGELKANT (Hortus Leiden)  

Leiden 

Zuid-Holland 

1907 

BEPLANTE SINGELKANT (Hortus Leiden) 

 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, TROPISCHE WATERLELIES. Uit de kassen van het Kon. Zoöl. Bot. Genootschap te 's Gravenhage  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

TROPISCHE WATERLELIES. Uit de kassen van het Kon. Zoöl. Bot. Genootschap te 's Gravenhage 

Foto Guy de Coral 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, VOORGEVEL VAN HET HUIS TEN BOSCH  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

VOORGEVEL VAN HET HUIS TEN BOSCH 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. Voorzijde aan den kant van het Haagsche Bosch, middengedeelte met rechtervleugel  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. Voorzijde aan den kant van het Haagsche Bosch, middengedeelte met rechtervleugel 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. Achterzijde van het Huis Ten Bosch, uitkijkende op het park aan den Bezuidenhoutschen Weg  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. Achterzijde van het Huis Ten Bosch, uitkijkende op het park aan den Bezuidenhoutschen Weg 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. ORANJE-ZAAL. Op de deur Hercules en Minerva, voorstellende Kracht en Wijsheid, de deurvleugels openend voor de Vrede die binnenkomt.De vazen ter weerszijden, van Sèvres-porcelein, zijn een geschenk van Napoleon III aan Koningin Sophia bij gelegenheid van H.M.'s 25jarig huwelijksfeest. De stoelen zijn in stijl Lodewijk XVI. De geschilderde voorstellingen terzijde van de deur symboliseeren de schatten van Brazilië gedurende de regeering van Prins Maurits  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. ORANJE-ZAAL. Op de deur Hercules en Minerva, voorstellende Kracht en Wijsheid, de deurvleugels openend voor de Vrede die binnenkomt.De vazen ter weerszijden, van Sèvres-porcelein, zijn een geschenk van Napoleon III aan Koningin Sophia bij gelegenheid van H.M.'s 25jarig huwelijksfeest. De stoelen zijn in stijl Lodewijk XVI. De geschilderde voorstellingen terzijde van de deur symboliseeren de schatten van Brazilië gedurende de regeering van Prins Maurits 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. DE WITTE ZAAL. Vroegere eetzaal, met rijk-versierd plafond en aan de wanden eenige zeer fraaie medaillons van De Witt. Ter weerszijden van de schoorsteen twee étagères met porceleinen borden en ander gerei  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. DE WITTE ZAAL. Vroegere eetzaal, met rijk-versierd plafond en aan de wanden eenige zeer fraaie medaillons van De Witt. Ter weerszijden van de schoorsteen twee étagères met porceleinen borden en ander gerei 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. Een der doeken uit de Oranje-zaal, voorstellende Amalia van Solms met hare vier dochters  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. Een der doeken uit de Oranje-zaal, voorstellende Amalia van Solms met hare vier dochters 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. DE ORANJE-ZAAL. Ingericht in 1648 door Prinses Amalia van Solms, ter nagedachtenis van haar overleden gemaal Prins Frederik Hendrik, gestroven in 1647. Deze wand toont een allegoriscge groep van 's Prinsen geboorte tot aan zijn dood; het doek is geschilderd door leerlingen van Rubens, t.w. Jordaens, Lievensz, Van Tulden, De Bray, Brusée, Zoutman, Houthorst, Everdingen, De Grebber. Boven de deuren: Minerva ontvangt den jongen Prins op het schild, ondersteund door den Leeuw van Holland, in tegenwoordigheid zijns Vaders Prins Willem den Zwijger en van zijne moeder Louise de Coligny, (geschilderd door Everdingen). Aan beide zijden muzen op den Zangberg (door Lievensz en van Tulden), daaronder wapensmeden van Mars, de god des Oorlogs en Venus, welke door haar Nymphen geholpen wordt, de wapens weder weg te hangen in vredestijd (door Lievensz)  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. DE ORANJE-ZAAL. Ingericht in 1648 door Prinses Amalia van Solms, ter nagedachtenis van haar overleden gemaal Prins Frederik Hendrik, gestroven in 1647. Deze wand toont een allegoriscge groep van 's Prinsen geboorte tot aan zijn dood; het doek is geschilderd door leerlingen van Rubens, t.w. Jordaens, Lievensz, Van Tulden, De Bray, Brusée, Zoutman, Houthorst, Everdingen, De Grebber. Boven de deuren: Minerva ontvangt den jongen Prins op het schild, ondersteund door den Leeuw van Holland, in tegenwoordigheid zijns Vaders Prins Willem den Zwijger en van zijne moeder Louise de Coligny, (geschilderd door Everdingen). Aan beide zijden muzen op den Zangberg (door Lievensz en van Tulden), daaronder wapensmeden van Mars, de god des Oorlogs en Venus, welke door haar Nymphen geholpen wordt, de wapens weder weg te hangen in vredestijd (door Lievensz) 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. CHINEESCHE ZAAL. Geschenk van den Keizer van China in 1792 aan Prins Willem V. De canapé en stoelen zijn bekleed met witte zijde, met de hand bestikt. De tafel is met kostbare figuren ingelegd. De speigels, staande luchters, kastjes zijn alle voorbrengselen van Chineesche kunstnijverheid. De kroon is van oud-Saksisch, de vazen van Chineesch porcelein.Het behangsel is van rijstpapier.  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. CHINEESCHE ZAAL. Geschenk van den Keizer van China in 1792 aan Prins Willem V. De canapé en stoelen zijn bekleed met witte zijde, met de hand bestikt. De tafel is met kostbare figuren ingelegd. De speigels, staande luchters, kastjes zijn alle voorbrengselen van Chineesche kunstnijverheid. De kroon is van oud-Saksisch, de vazen van Chineesch porcelein.Het behangsel is van rijstpapier. 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. Détail van den achtergevel  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. Détail van den achtergevel 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. Détail van een der twee étagères uit de Witte Zaal. De borden zijn beschilderd met de wapens der provincies, waarover het Huis van Oranje regeert  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. Détail van een der twee étagères uit de Witte Zaal. De borden zijn beschilderd met de wapens der provincies, waarover het Huis van Oranje regeert 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. Détail van een der twee étagères uit de Witte Zaal. De borden zijn beschilderd met aardige voorstellingen van de twaalf maanden  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. Détail van een der twee étagères uit de Witte Zaal. De borden zijn beschilderd met aardige voorstellingen van de twaalf maanden 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. CHINEESCHE ZAAL. Geschenk van den Keizer van China in 1792 aan Prins Willem V. De canapé en stoelen zijn bekleed met witte zijde, met de hand bestikt. De tafel is met kostbare figuren ingelegd. De speigels, staande luchters, kastjes zijn alle voorbrengselen van Chineesche kunstnijverheid. De kroon is van oud-Saksisch, de vazen van Chineesch porcelein.Het behangsel is van rijstpapier (zie erratum blz. 149.)  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. CHINEESCHE ZAAL. Geschenk van den Keizer van China in 1792 aan Prins Willem V. De canapé en stoelen zijn bekleed met witte zijde, met de hand bestikt. De tafel is met kostbare figuren ingelegd. De speigels, staande luchters, kastjes zijn alle voorbrengselen van Chineesche kunstnijverheid. De kroon is van oud-Saksisch, de vazen van Chineesch porcelein.Het behangsel is van rijstpapier (zie erratum blz. 149.) 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. ORANJE-ZAAL. Het groote stuk is door Jordaens geschilderd; het stelt voor de Zegetocht van Prins Frederik Hendrik na de inneming van 's Hertogenbosch; de prins is gezeten op een zegewagen, bespannen met vier witte paarden, daarnaast zijn zoon Prins Willem II, op een bruin paard aan het hoofd van eenige ridders. Rechts van Prins Willem den Zwijger, aan de voeten van het standbeeld, ziet met Jordaens met zijn blauwe schildersmuts op. De Dood is het zinnebeeld van het gevaarlijke oorlogsbedrijf des Prinsen; de Faam, die den Dood afweert, verkondigt des Prinsen Onsterfelijkheid. Het beeld des Vredes, boven aan rechts, wordt omringd door kinderen, die een perkamenten rol ontvouwen, waarop geschreven staat:  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. ORANJE-ZAAL. Het groote stuk is door Jordaens geschilderd; het stelt voor de Zegetocht van Prins Frederik Hendrik na de inneming van 's Hertogenbosch; de prins is gezeten op een zegewagen, bespannen met vier witte paarden, daarnaast zijn zoon Prins Willem II, op een bruin paard aan het hoofd van eenige ridders. Rechts van Prins Willem den Zwijger, aan de voeten van het standbeeld, ziet met Jordaens met zijn blauwe schildersmuts op. De Dood is het zinnebeeld van het gevaarlijke oorlogsbedrijf des Prinsen; de Faam, die den Dood afweert, verkondigt des Prinsen Onsterfelijkheid. Het beeld des Vredes, boven aan rechts, wordt omringd door kinderen, die een perkamenten rol ontvouwen, waarop geschreven staat: "De schoonste overwinning is deze waardoor de Vrede verkregen wordt" 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. Park achte het Huis ten Bosch  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. Park achte het Huis ten Bosch 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. Tuinhek van het Huis ten Bosch  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. Tuinhek van het Huis ten Bosch 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Rijswijk,  

Rijswijk 

Zuid-Holland 

1907 

"HUIS TE LANDE" VAN UIT DEN TUIN GEZIEN 

 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HET HAAGSCHE BOSCH  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HET HAAGSCHE BOSCH 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HET HAAGSCHE BOSCH. DE GROOTE VIJVER  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HET HAAGSCHE BOSCH. DE GROOTE VIJVER 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. Tuindétail met marmerbeeld op marmervoetstuk. Zoon van Ceres biedt Juno een gouden appel aan  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. Tuindétail met marmerbeeld op marmervoetstuk. Zoon van Ceres biedt Juno een gouden appel aan 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. GEZICHT OP DEN GROOTEN VIJVER  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. GEZICHT OP DEN GROOTEN VIJVER 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, HUIS TEN BOSCH. Drie marmeren beelden. Ceres, Vesta, Demeter  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

HUIS TEN BOSCH. Drie marmeren beelden. Ceres, Vesta, Demeter 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, De afdeeling paarden op de Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage. Zeeuwsche kleederdracht (Zuid-Beveland)  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

De afdeeling paarden op de Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage. Zeeuwsche kleederdracht (Zuid-Beveland) 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, De afdeeling paarden op de Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage. Zeeuwsche boer en boerin uit Zeeuwsch-Vlaanderen O.D.; Axel  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

De afdeeling paarden op de Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage. Zeeuwsche boer en boerin uit Zeeuwsch-Vlaanderen O.D.; Axel 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, De afdeeling paarden op de Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage. Utrechtsche boerenkleedij  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

De afdeeling paarden op de Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage. Utrechtsche boerenkleedij 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, De afdeeling paarden op de Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage. Zuid-Hollandsch paar  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

De afdeeling paarden op de Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage. Zuid-Hollandsch paar 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, De afdeeling paarden op de Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage. Friesche boer en boerin  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

De afdeeling paarden op de Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage. Friesche boer en boerin 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, De afdeeling paarden op de Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage. Ouderwetsche Groningsche kleedij  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

De afdeeling paarden op de Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage. Ouderwetsche Groningsche kleedij 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Den Haag, De afdeeling paarden op de Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage. Ouderwetsche Drentsche kleederdracht  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1907 

De afdeeling paarden op de Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage. Ouderwetsche Drentsche kleederdracht 

 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, Het Slot Merwede (Noordwestzijde)  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

Het Slot Merwede (Noordwestzijde) 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, Het Slot Merwede (Zuidoostzijde)  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

Het Slot Merwede (Zuidoostzijde) 

 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, De preekstoel in de Groote Kerk te Dordrecht  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

De preekstoel in de Groote Kerk te Dordrecht 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, De Groote Kerk te Dordrecht. Interieur der Goote Kerk, gezien van af het hooge koor  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

De Groote Kerk te Dordrecht. Interieur der Goote Kerk, gezien van af het hooge koor 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, De Groote Kerk te Dordrecht, eertijds de Onze-Lieve-Vrouwekerk  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

De Groote Kerk te Dordrecht, eertijds de Onze-Lieve-Vrouwekerk 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, De Groote Kerk te Dordrecht. De trap van de preekstoel in de Groote Kerk te Dordrecht  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

De Groote Kerk te Dordrecht. De trap van de preekstoel in de Groote Kerk te Dordrecht 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, Koorbanken in de Groote Kerk te Dordrecht (epistelzijde). Boven op het zijbeschot de zwaar beschadigde Mater Dolorosa  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

Koorbanken in de Groote Kerk te Dordrecht (epistelzijde). Boven op het zijbeschot de zwaar beschadigde Mater Dolorosa 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, De Groote Kerk te Dordrecht. Fragment uit de koorbanken der Groote Kerk te Dordrecht. De zegewagen van een Caesar  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

De Groote Kerk te Dordrecht. Fragment uit de koorbanken der Groote Kerk te Dordrecht. De zegewagen van een Caesar 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, De Groote Kerk te Dordrecht. Een gedeelte der koorbanken in Groote Kerk te Dordrecht. (Evangeliezijde). Boven op het zijbeschot de Ecce Homo  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

De Groote Kerk te Dordrecht. Een gedeelte der koorbanken in Groote Kerk te Dordrecht. (Evangeliezijde). Boven op het zijbeschot de Ecce Homo 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, De Groote Kerk te Dordrecht. Koorbanken in de Groote Kerk te Dordrecht. In 't mdden de ingang naar de Kanunnikenbanken  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

De Groote Kerk te Dordrecht. Koorbanken in de Groote Kerk te Dordrecht. In 't mdden de ingang naar de Kanunnikenbanken 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, De Groote Kerk te Dordrecht. Koorhek in de Groote Kerk te Dordrecht  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

De Groote Kerk te Dordrecht. Koorhek in de Groote Kerk te Dordrecht 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, De Groote Kerk te Dordrecht. Koorhek in de Groote Kerk te Dordrecht  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

De Groote Kerk te Dordrecht. Koorhek in de Groote Kerk te Dordrecht 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, De Groote Kerk te Dordrecht. Het gouden doopbekken  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

De Groote Kerk te Dordrecht. Het gouden doopbekken 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, De Groote Kerk te Dordrecht. De groote gouden schotel  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

De Groote Kerk te Dordrecht. De groote gouden schotel 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, De Groote Kerk te Dordrecht. Het gouden Avondmaalstel der Groote Kerk te Dordrecht. Bestaande uit: een groote en twee kleine schotels, vier bekers, een schenkkan en een doopbekken  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

De Groote Kerk te Dordrecht. Het gouden Avondmaalstel der Groote Kerk te Dordrecht. Bestaande uit: een groote en twee kleine schotels, vier bekers, een schenkkan en een doopbekken 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, De Groote Kerk te Dordrecht. Het orgel in de Groote Kerk te Dordrecht  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

De Groote Kerk te Dordrecht. Het orgel in de Groote Kerk te Dordrecht 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1907, Dordrecht, De Groote Kerk te Dordrecht. Geheel onbeschadigde (wellicht de eenige) grafsteen in het koor van de Groote Kerk te Dordrecht  

Dordrecht 

Zuid-Holland 

1907 

De Groote Kerk te Dordrecht. Geheel onbeschadigde (wellicht de eenige) grafsteen in het koor van de Groote Kerk te Dordrecht 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1908, Boskoop, Landbouw. Gezicht op den tuin der Rijkstuinbouwwinterschool te Boskoop  

Boskoop 

Zuid-Holland 

1908 

Landbouw. Gezicht op den tuin der Rijkstuinbouwwinterschool te Boskoop 

 

Zuid-Holland, 1908, Den Haag, Slootje bij Den Haag  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1908 

Slootje bij Den Haag 

 

Zuid-Holland, 1908, Noordwijk, Interieur van de St. Jeroen's Kerk te Noordwijk  

Noordwijk 

Zuid-Holland 

1908 

Interieur van de St. Jeroen's Kerk te Noordwijk 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1908, Noordwijk, Noordwijk. Het strand te Noordwijk  

Noordwijk 

Zuid-Holland 

1908 

Noordwijk. Het strand te Noordwijk 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1908, Noordwijk, Noordwijk. Gezicht op Noordwijk-Binnen van de zeereep af gezien  

Noordwijk 

Zuid-Holland 

1908 

Noordwijk. Gezicht op Noordwijk-Binnen van de zeereep af gezien 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1908, Noordwijk, Noordwijk. Grafmonumet van Doesa, heer van Noortwijk  

Noordwijk 

Zuid-Holland 

1908 

Noordwijk. Grafmonumet van Doesa, heer van Noortwijk 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1908, Teylingen, Ruïne van het Huis te Teylingen  

Teylingen 

Zuid-Holland 

1908 

Ruïne van het Huis te Teylingen 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1908, Noordwijk, De duinen te Noordwijk  

Noordwijk 

Zuid-Holland 

1908 

De duinen te Noordwijk 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1908, Noordwijk, Noordwijk. Tennis-baan te Noordwijk aan Zee  

Noordwijk 

Zuid-Holland 

1908 

Noordwijk. Tennis-baan te Noordwijk aan Zee 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1908, Noordwijk, Noordwijk. Kiekje aan den weg nabij de Leidschevaart, bij Noordwijk  

Noordwijk 

Zuid-Holland 

1908 

Noordwijk. Kiekje aan den weg nabij de Leidschevaart, bij Noordwijk 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1908, Noordwijk, Noordwijk. Laan over Dr. Oldeboom's Sanatorium bij Noordwijk-Binnen  

Noordwijk 

Zuid-Holland 

1908 

Noordwijk. Laan over Dr. Oldeboom's Sanatorium bij Noordwijk-Binnen 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1908, Noordwijk, Noordwijk Groep in het zaaltje van van Daelen te Noordwijk. Binnen hangt aan het rek o.a. een handboog, waarmede Jacoba van Beieren geschoten heeft. Op tafel het houten beeld  

Noordwijk 

Zuid-Holland 

1908 

Noordwijk Groep in het zaaltje van van Daelen te Noordwijk. Binnen hangt aan het rek o.a. een handboog, waarmede Jacoba van Beieren geschoten heeft. Op tafel het houten beeld "St. Joris verslaat den draak" en een paar helmen en rug- en borstharnas uit de middeleeuwen, benevens een zeer oude stoel waarin hij, die schutterkoning werd, troonde. Eens in de 7 jaren werd hierom gestreden 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1908, Rotterdam, De Maas bij Rotterdam  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1908 

De Maas bij Rotterdam 

Foto Arthur Dallmer 

Zuid-Holland, 1908, Den Haag, Het Haagsche Bosch. Naar het tennisveld  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1908 

Het Haagsche Bosch. Naar het tennisveld 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1908, Den Haag, Het Haagsche Bosch. Langs een vijver  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1908 

Het Haagsche Bosch. Langs een vijver 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1908, Den Haag, Het Haagsche Bosch. De hertenkamp  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1908 

Het Haagsche Bosch. De hertenkamp 

 

Zuid-Holland, 1909, Den Haag, Jacob Cats en zijn  tuin. Huize  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1909 

Jacob Cats en zijn tuin. Huize "Sorgh-Vliet". Voorzijde 

Foto M.A. Boer 

Zuid-Holland, 1909, Den Haag, Jacob Cats en zijn  tuin. Huize  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1909 

Jacob Cats en zijn tuin. Huize "Sorgh-Vliet". Achterzijde 

Foto M.A. Boer 

Zuid-Holland, 1909, Den Haag, Jacob Cats en zijn  tuin. Huize  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1909 

Jacob Cats en zijn tuin. Huize "Sorgh-Vliet". In het park de "Vliet" 

Foto M.A. Boer 

Zuid-Holland, 1909, Den Haag, Jacob Cats en zijn  tuin. Huize  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1909 

Jacob Cats en zijn tuin. Huize "Sorgh-Vliet". Het park 

Foto M.A. Boer 

Zuid-Holland, 1909, Den Haag, Jacob Cats en zijn  tuin. Huize  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1909 

Jacob Cats en zijn tuin. Huize "Sorgh-Vliet". De vijver 

Foto M.A. Boer 

Zuid-Holland, 1909, Den Haag, Jacob Cats en zijn  tuin. Huize  

Den Haag 

Zuid-Holland 

1909 

Jacob Cats en zijn tuin. Huize "Sorgh-Vliet". De jachtopziener Poot. Naar hem werd een thans aan de gemeente 's-Gravenhage behoorend bosch, (eertijds bij Zorgvliet), de Boschjes van Poot genoemd; de argelooze wandelaar kon daar vroeger niet komen of hij werd door Poot weggestuurd, omdat die boschjes, midden in duin, verboden terrein waren, (nu publieke wandelplaats) 

Foto M.A. Boer 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, Oud-Delfshaven. De Haven der Stad Delft genaemt: Delfshaven in 1675. (Naar een oude gravure, berustende in het archief te Rotterdam)  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

Oud-Delfshaven. De Haven der Stad Delft genaemt: Delfshaven in 1675. (Naar een oude gravure, berustende in het archief te Rotterdam) 

Foto W. Cool 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, Oud-Delfshaven. Het Raadhuis en de Kerk (DE St. Anthoni's Capel) aan de kolk te Delfshaven in 1740 (?)  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

Oud-Delfshaven. Het Raadhuis en de Kerk (DE St. Anthoni's Capel) aan de kolk te Delfshaven in 1740 (?) 

 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, Oud-Delfshaven. De Albrechtskolk te Delfshaven (1906)  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

Oud-Delfshaven. De Albrechtskolk te Delfshaven (1906) 

Foto W. Cool 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, Oud-Delfshaven. Overstroomin in Delfshaven op 4 Nov. 1775. (Naar een prent berustende in het Archief te Rotterdam)  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

Oud-Delfshaven. Overstroomin in Delfshaven op 4 Nov. 1775. (Naar een prent berustende in het Archief te Rotterdam) 

 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, Oud-Delfshaven. Het Oost-Ind. Comp. Magazijn der Kamer Delft te Delfschehaven Ao. 1670 (thans gelegen aan de Achterhaven)  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

Oud-Delfshaven. Het Oost-Ind. Comp. Magazijn der Kamer Delft te Delfschehaven Ao. 1670 (thans gelegen aan de Achterhaven) 

 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, Oud-Delfshaven. Het gedempte Achterwater te Oud-Delfshaven  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

Oud-Delfshaven. Het gedempte Achterwater te Oud-Delfshaven 

Foto W. Cool 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, Oud-Delfshaven. De Kolk met de kapitale sluis te Delfshaven (1906)  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

Oud-Delfshaven. De Kolk met de kapitale sluis te Delfshaven (1906) 

Foto W. Cool 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, Oud-Delfshaven. Bordje, gevonden in 'n oud Delftsch huis en voorstellende: de haven van Delfshaven. Berust thans in het Museum van Oudheden te Rotterdam  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

Oud-Delfshaven. Bordje, gevonden in 'n oud Delftsch huis en voorstellende: de haven van Delfshaven. Berust thans in het Museum van Oudheden te Rotterdam 

 

Zuid-Holland, 1909, Wassenaar, De Oud-Wassenaarsche Weg  

Wassenaar 

Zuid-Holland 

1909 

De Oud-Wassenaarsche Weg 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1909, Wassenaar, Oud-Wassenaar. Het Kasteel Oud-Wassenaar  

Wassenaar 

Zuid-Holland 

1909 

Oud-Wassenaar. Het Kasteel Oud-Wassenaar 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1909, Wassenaar, Oud-Wassenaar. Het Kasteel Oud-Wassenaar. Westzijde  

Wassenaar 

Zuid-Holland 

1909 

Oud-Wassenaar. Het Kasteel Oud-Wassenaar. Westzijde 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1909, Wassenaar, Oud-Wassenaar. Vijver en park bij het Kasteel Oud-Wassenaar  

Wassenaar 

Zuid-Holland 

1909 

Oud-Wassenaar. Vijver en park bij het Kasteel Oud-Wassenaar 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1909, Scheveningen, Internationaal schermconcours te Scheveningen. Luitenant Doorman (Nederland) - Goffin (België)  

Scheveningen 

Zuid-Holland 

1909 

Internationaal schermconcours te Scheveningen. Luitenant Doorman (Nederland) - Goffin (België) 

Foto J. Stok GJz. 

Zuid-Holland, 1909, Wassenaar, Oud-Wassenaar. Oprijlaan van Huize Groot-Hazebroek bij Oud-Wassenaar  

Wassenaar 

Zuid-Holland 

1909 

Oud-Wassenaar. Oprijlaan van Huize Groot-Hazebroek bij Oud-Wassenaar 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1909, Wassenaar, Oud-Wassenaar. Direct achter Huize Groot-Hazebroek bij Oud-Wassenaar  

Wassenaar 

Zuid-Holland 

1909 

Oud-Wassenaar. Direct achter Huize Groot-Hazebroek bij Oud-Wassenaar 

Foto Aug. F.W. Vogt 

Zuid-Holland, 1909, Leiden, Bataviasche Vruchten. Acer Monspessulanum zooals hij staat in den Hortus te Leiden  

Leiden 

Zuid-Holland 

1909 

Bataviasche Vruchten. Acer Monspessulanum zooals hij staat in den Hortus te Leiden 

 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, Rotterdam. De Maas van de Westerkade af gezien  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

Rotterdam. De Maas van de Westerkade af gezien 

Foto Mögle 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, De Maas bij Rotterdam. Haringvliet  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

De Maas bij Rotterdam. Haringvliet 

Foto Mögle 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, De Maas bij Rotterdam. De Binnenhaven  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

De Maas bij Rotterdam. De Binnenhaven 

Foto Mögle 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, De Maas bij Rotterdam. De Maas voor de Boompjes  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

De Maas bij Rotterdam. De Maas voor de Boompjes 

Foto L.J. van den Winkel 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, De Maas bij Rotterdam. De Maas van de Oude Plantage uit gezien  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

De Maas bij Rotterdam. De Maas van de Oude Plantage uit gezien 

Foto Mögle 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, De Maas bij Rotterdam. Gezicht op de Maas uit de Maashaven  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

De Maas bij Rotterdam. Gezicht op de Maas uit de Maashaven 

Foto Mögle 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, De Maas bij Rotterdam. De Maashaven  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

De Maas bij Rotterdam. De Maashaven 

Foto Mögle 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, De Maas bij Rotterdam. Op sleeptouw naar Rotterdam  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

De Maas bij Rotterdam. Op sleeptouw naar Rotterdam 

Foto L.J. van den Winkel 

Zuid-Holland, 1909, Rotterdam, De Maas bij Rotterdam. Graanelevators  

Rotterdam 

Zuid-Holland 

1909 

De Maas bij Rotterdam. Graanelevators 

Foto L.J. van den Winkel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-17Volgende
Records 1 tot 100 van 1652