Snel zoeken (*)   Alle records |  Uitgebreid zoeken |  Bladeren |  Start
 De preciese omschrijving  Alle woorden  Een van de woorden

Records 1 tot 64 van 64
Foto  Plaats, gebied, jaar, bijschrift en opmerkingen (*)
Griekenland, 1913, Saloníki, De oude Romeinsche triumfboog te Saloniki  

Saloníki 

Griekenland 

1913 

De oude Romeinsche triumfboog te Saloniki 

Haagsch Ill. Bureau 

Griekenland, 1917, Athene, In de tuin van het Zappeion te Athene, waar tot voor eenige weken de Fransche marinesoldaten waren ondergebracht  

Athene 

Griekenland 

1917 

In de tuin van het Zappeion te Athene, waar tot voor eenige weken de Fransche marinesoldaten waren ondergebracht 

 

Griekenland, 1917, Athene, Triomfen en Triomfbogen. Boog van Hadrianus te Athene, op zijn laatst opgericht ongeveer 120 N. Chr. Aan de eene zijde stond: dit is de stad van Theseus aan de andere: dit is de stad van Hadrianus  

Athene 

Griekenland 

1917 

Triomfen en Triomfbogen. Boog van Hadrianus te Athene, op zijn laatst opgericht ongeveer 120 N. Chr. Aan de eene zijde stond: dit is de stad van Theseus aan de andere: dit is de stad van Hadrianus 

 

Griekenland, 1917, Saloniki, Triomfen en Triomfbogen. Scantada-boog te Saloniki, waarschijnlijk door Hadrianus gebouwd  

Saloniki 

Griekenland 

1917 

Triomfen en Triomfbogen. Scantada-boog te Saloniki, waarschijnlijk door Hadrianus gebouwd 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. De grootsche bouwvallen van den tempel van den Olympischen Zeus, zestien Korinthische zuilen van een geweldige hoogte. Op den achtergrond in het midden een Romeinsche boog, door keizer Hadrianus opgericht, welke de grens vormde tusschen het oud-Grieksche en het Romeinsche Athene. Boven links de zuidelijke helling van de Akropolis met ruïne van het Parthenon  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. De grootsche bouwvallen van den tempel van den Olympischen Zeus, zestien Korinthische zuilen van een geweldige hoogte. Op den achtergrond in het midden een Romeinsche boog, door keizer Hadrianus opgericht, welke de grens vormde tusschen het oud-Grieksche en het Romeinsche Athene. Boven links de zuidelijke helling van de Akropolis met ruïne van het Parthenon 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. Gezicht op een groot gedeelte van het nieuwe Athene. Rechts op den achtergrond het groote witte rechthoelige Koninklijke paleis, gebouwd voor koning Otto 1834-'38. De karakteristiek gevormde berg is de Lykabettos, die zich ten N.O. van de stad verheft  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. Gezicht op een groot gedeelte van het nieuwe Athene. Rechts op den achtergrond het groote witte rechthoelige Koninklijke paleis, gebouwd voor koning Otto 1834-'38. De karakteristiek gevormde berg is de Lykabettos, die zich ten N.O. van de stad verheft 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. De Akropolis, gezien van den Areopagos. Duidelijk onderscheidt men de door hooge bastions geflankeerde poort, de z.g.n. porte Beulé, die toegang tot den burchtheuvel verleent. Daarboven de propylaeën, links waarvan zich een voetstuk verheft als een toren, waarop eens het standbeeld van Marcus Agrippa stond. Rechts de tempel van Nike  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. De Akropolis, gezien van den Areopagos. Duidelijk onderscheidt men de door hooge bastions geflankeerde poort, de z.g.n. porte Beulé, die toegang tot den burchtheuvel verleent. Daarboven de propylaeën, links waarvan zich een voetstuk verheft als een toren, waarop eens het standbeeld van Marcus Agrippa stond. Rechts de tempel van Nike 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. De Propylaeën, de marmeren voorgaanderij van de Akropolis met vijfvoudigen doorgang, waarheen men opklimt langs een nog grootendeels antieke marmeren trap. Met dit bouwwerk is in 437 v. Chr. Een begin gemaakt. Rechts de kleine tempel van Nike, de godin der Overwinning  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. De Propylaeën, de marmeren voorgaanderij van de Akropolis met vijfvoudigen doorgang, waarheen men opklimt langs een nog grootendeels antieke marmeren trap. Met dit bouwwerk is in 437 v. Chr. Een begin gemaakt. Rechts de kleine tempel van Nike, de godin der Overwinning 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. De gaanderij der Karyatiden aan den tempel van Erechteus. Het achterste beeld rechts is nieuw en vervangt het antieke beeld, dat door Lord Elgin in het begin der 19de eeuw werd meegenomen en zich thans in het Britsche Museum te Londen bevindt  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. De gaanderij der Karyatiden aan den tempel van Erechteus. Het achterste beeld rechts is nieuw en vervangt het antieke beeld, dat door Lord Elgin in het begin der 19de eeuw werd meegenomen en zich thans in het Britsche Museum te Londen bevindt 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. Het theater van Dionysos aan den Z. voet van de Akropolis, waar in de oudheid, toen er plaats voor meer dan dertig duizend menschen was, de dramatische kunst der Atheners haar schoonste triomfen heeft gevierd. Vele eeuwen lag deze vermaarde plaats verborgen onder een dichte massa puin, tot ze eerst in 1862 weder tevoorschijn is gebracht  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. Het theater van Dionysos aan den Z. voet van de Akropolis, waar in de oudheid, toen er plaats voor meer dan dertig duizend menschen was, de dramatische kunst der Atheners haar schoonste triomfen heeft gevierd. Vele eeuwen lag deze vermaarde plaats verborgen onder een dichte massa puin, tot ze eerst in 1862 weder tevoorschijn is gebracht 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. Het gedenkteeken van Lysikrates, dagteekenend uit 334 voor Christus. Dit sierlijke monument droeg een bronzen drievoet, die als prijs in de Dionysische wedstrijden gewonnen werd. Het was een oude gewoonte om dergelijke drievoeten openlijk ten toon te stellen; er was zelfs een straat, die van het theater van Dionysos naar de stad liep, en die aan beide zijden geheel met dergelijke monumenten getooid was  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. Het gedenkteeken van Lysikrates, dagteekenend uit 334 voor Christus. Dit sierlijke monument droeg een bronzen drievoet, die als prijs in de Dionysische wedstrijden gewonnen werd. Het was een oude gewoonte om dergelijke drievoeten openlijk ten toon te stellen; er was zelfs een straat, die van het theater van Dionysos naar de stad liep, en die aan beide zijden geheel met dergelijke monumenten getooid was 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. De Zoogen, kleine Metropolis, ook wel kerk van Hagios Eleutherios geheeten, eene kapel, die waarschijnlijk uit den tijd van keizerin Irene (775-802) dagteekent  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. De Zoogen, kleine Metropolis, ook wel kerk van Hagios Eleutherios geheeten, eene kapel, die waarschijnlijk uit den tijd van keizerin Irene (775-802) dagteekent 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. De toren der Winden, ook wel Horologion van Adronikos geheeten, een achtkantig bouwwerk uit de eerste eeuw v. Chr., dat eens een wateruurwerk bevatte. De reliefs stellen de verschillende winden voor  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. De toren der Winden, ook wel Horologion van Adronikos geheeten, een achtkantig bouwwerk uit de eerste eeuw v. Chr., dat eens een wateruurwerk bevatte. De reliefs stellen de verschillende winden voor 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. De z.g.n. Theseus-tempel (Theseion) imponeerend hoog door zijn voorkomen van volkomenheid, ofschoon 23 eeuwen oud, ontbreekt geen enkele van de 34 Dorische zuilen  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. De z.g.n. Theseus-tempel (Theseion) imponeerend hoog door zijn voorkomen van volkomenheid, ofschoon 23 eeuwen oud, ontbreekt geen enkele van de 34 Dorische zuilen 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. De kleine Ionische tempel, die aan Nike, de godin der overwinning gewijd was. Van hier geniet men een heerlijk uitzicht over de Baai van Phaleron en de Blauwe Saronische Golf met de eilanden Salamis en Aegina  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. De kleine Ionische tempel, die aan Nike, de godin der overwinning gewijd was. Van hier geniet men een heerlijk uitzicht over de Baai van Phaleron en de Blauwe Saronische Golf met de eilanden Salamis en Aegina 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. De ruïne van het Parthenon, den tempel van de godin Athena Parthenos (de maagd), die in het jaar 438 V. Chr. In gebruik werd gesteld. Later deed dit gebouw dienst als Maria-kerk en onder de Turksche heerschappij als moskee. Toen Athene in 1687 door de Venetianen belegerd was, hadden de Turken hun kruit in het Parthenon geborgen en deed een bom den 26en September van dit jaar den tempel voor een deel in de lucht springen  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. De ruïne van het Parthenon, den tempel van de godin Athena Parthenos (de maagd), die in het jaar 438 V. Chr. In gebruik werd gesteld. Later deed dit gebouw dienst als Maria-kerk en onder de Turksche heerschappij als moskee. Toen Athene in 1687 door de Venetianen belegerd was, hadden de Turken hun kruit in het Parthenon geborgen en deed een bom den 26en September van dit jaar den tempel voor een deel in de lucht springen 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. Het Odeion (gebouw voor muziekuitvoeringen en dramatische doeleinden), dat Herodus Atticus in de tweede eeuw na Christus deed bouwen aan de Z.W. helling van de Akropolis, als eene hulde aan de nagedachtenis zijner echtgenoote Annia Regilla  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. Het Odeion (gebouw voor muziekuitvoeringen en dramatische doeleinden), dat Herodus Atticus in de tweede eeuw na Christus deed bouwen aan de Z.W. helling van de Akropolis, als eene hulde aan de nagedachtenis zijner echtgenoote Annia Regilla 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. Drie in den rotswand van den Philopappos-heuvel uitgehouwen grafkamers, aan welke de volksmond in de Middeleeuwen den naam  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. Drie in den rotswand van den Philopappos-heuvel uitgehouwen grafkamers, aan welke de volksmond in de Middeleeuwen den naam "Gevangenis van Sokrates" gegeven heeft 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. De Academie van Wetenschappen, op kosten van den millionair Baron Sina geheel uit Pentelisch marmer opgetrokken in oud-Grieksche stijl, en kwistig met kleuren en verguldwerk getooid. Voor het hoofdgebouw twee hooge Ionische zuilen, die de beelden van Athene en Apollo dragen, terwijl aan beide zijden der trap zittende beelden van Pluto en Sokrates zijn aangebracht, alles werk van den Grieksche beeldhouwer Dhrosos  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. De Academie van Wetenschappen, op kosten van den millionair Baron Sina geheel uit Pentelisch marmer opgetrokken in oud-Grieksche stijl, en kwistig met kleuren en verguldwerk getooid. Voor het hoofdgebouw twee hooge Ionische zuilen, die de beelden van Athene en Apollo dragen, terwijl aan beide zijden der trap zittende beelden van Pluto en Sokrates zijn aangebracht, alles werk van den Grieksche beeldhouwer Dhrosos 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. De Areopagos of Ares-heuvel, waar in de oudheid de trotsche aristokratische rechtbank der Areopagieten zetelde en waar de apostel Paulus zijn beroemde rede gehouden heeft  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. De Areopagos of Ares-heuvel, waar in de oudheid de trotsche aristokratische rechtbank der Areopagieten zetelde en waar de apostel Paulus zijn beroemde rede gehouden heeft 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. De heuvel Pnyx in de nabijheid van den Areopagos, waar het Atheensche volk zijn vergaderingen hield  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. De heuvel Pnyx in de nabijheid van den Areopagos, waar het Atheensche volk zijn vergaderingen hield 

 

Griekenland, 1917, Athene, Van oud-en nieuw-Athene. Het gebouw van het parlement in de Stadion-straat  

Athene 

Griekenland 

1917 

Van oud-en nieuw-Athene. Het gebouw van het parlement in de Stadion-straat 

 

Griekenland, 1918, Athene, Fragment van het relief van het fries van het Parthenon te Athene  

Athene 

Griekenland 

1918 

Fragment van het relief van het fries van het Parthenon te Athene 

 

Griekenland, 1918, Athene, Relief van het Parthenon (westzijde)  

Athene 

Griekenland 

1918 

Relief van het Parthenon (westzijde) 

 

Griekenland, 1922, Salonica, Triomfboog van Constantijn te Salonike  

Salonica 

Griekenland 

1922 

Triomfboog van Constantijn te Salonike 

Foto Fred. Boissonnas 

Griekenland, 1922, Patras, Andritzena nabij Patras. Kijkje bij een der ingangen van de plaats  

Patras 

Griekenland 

1922 

Andritzena nabij Patras. Kijkje bij een der ingangen van de plaats 

Foto Fred. Boissonnas 

Griekenland, 1922, Patras, Bergstraatje te Andritzena  

Patras 

Griekenland 

1922 

Bergstraatje te Andritzena 

Foto Fred. Boissonnas 

Griekenland, 1922, Salonica, In de Dimitius kerk te Salonike  

Salonica 

Griekenland 

1922 

In de Dimitius kerk te Salonike 

Foto Fred. Boissonnas 

Griekenland, 1922, Onbekend, De hoogste top van den Olympus  

Onbekend 

Griekenland 

1922 

De hoogste top van den Olympus 

Foto Fred. Boissonnas 

Griekenland, 1922, Daphni, Het klooster van Daphni  

Daphni 

Griekenland 

1922 

Het klooster van Daphni 

Foto Fred. Boissonnas 

Griekenland, 1922, Athene, De Acropolis en de Hymettus bij Athene  

Athene 

Griekenland 

1922 

De Acropolis en de Hymettus bij Athene 

Foto Fred. Boissonnas 

Griekenland, 1922, Athene, Fries van het theater van Dionysos te Athene  

Athene 

Griekenland 

1922 

Fries van het theater van Dionysos te Athene 

Foto Fred. Boissonnas 

Griekenland, 1922, Salamís, De tempel van Athena Nikè, en Salamis bij zonsondergang, gezien van de Propylaeën  

Salamís 

Griekenland 

1922 

De tempel van Athena Nikè, en Salamis bij zonsondergang, gezien van de Propylaeën 

Foto Fred. Boissonnas 

Griekenland, 1922, Athene, Westelijke gevel van het Parthenon te Athene  

Athene 

Griekenland 

1922 

Westelijke gevel van het Parthenon te Athene 

Foto Fred. Boissonnas 

Griekenland, 1922, Elevsís, Reliëf te Eleusis  

Elevsís 

Griekenland 

1922 

Reliëf te Eleusis 

Foto Fred. Boissonnas 

Griekenland, 1922, Elevsís, De Propylaeën te Eleusis  

Elevsís 

Griekenland 

1922 

De Propylaeën te Eleusis 

Foto Fred. Boissonnas 

Griekenland, 1922, Elevsís, De Kleine Propylaeën te Eleusis  

Elevsís 

Griekenland 

1922 

De Kleine Propylaeën te Eleusis 

Foto Fred. Boissonnas 

Griekenland, 1923, Thera, De Cycladen. In de haven van Thera (Santorin)  

Thera 

Griekenland 

1923 

De Cycladen. In de haven van Thera (Santorin) 

F. Boissonnas 

Griekenland, 1923, Tínos, De Cycladen. Tinos, voorhof van de kathedraal  

Tínos 

Griekenland 

1923 

De Cycladen. Tinos, voorhof van de kathedraal 

F. Boissonnas 

Griekenland, 1923, Onbekend, De Cycladen. Het eiland Melos (Milo)  

Onbekend 

Griekenland 

1923 

De Cycladen. Het eiland Melos (Milo) 

F. Boissonnas 

Griekenland, 1926, Onbekend, Het in het midden der binnenzee gelegen vulkaaneiland van Santorin  

Onbekend 

Griekenland 

1926 

Het in het midden der binnenzee gelegen vulkaaneiland van Santorin 

 

Griekenland, 1926, Onbekend, De steile binnenkant van een der randeilanden der Santoringroep  

Onbekend 

Griekenland 

1926 

De steile binnenkant van een der randeilanden der Santoringroep 

 

Griekenland, 1926, Thíra, De steile oeverwand van het randeiland Thera, met het plaatsje Phira, gezien van Santorin af  

Thíra 

Griekenland 

1926 

De steile oeverwand van het randeiland Thera, met het plaatsje Phira, gezien van Santorin af 

 

Griekenland, 1928, Onbekend, Tempe. Het bad van den faun  

Onbekend 

Griekenland 

1928 

Tempe. Het bad van den faun 

Foto Boissenier 

Griekenland, 1928, Onbekend, Reliëf in den tempel van Dionysos: dansend meisje  

Onbekend 

Griekenland 

1928 

Reliëf in den tempel van Dionysos: dansend meisje 

Foto Boissenier 

Griekenland, 1928, Onbekend, Delphi: tempel van Apollo  

Onbekend 

Griekenland 

1928 

Delphi: tempel van Apollo 

Foto Boissenier 

Griekenland, 1931, Athene, DE PANATHENAEA. FRIES VAN HET PARTHENON. WAARDIGHEIDSBEKLEEDERS  

Athene 

Griekenland 

1931 

DE PANATHENAEA. FRIES VAN HET PARTHENON. WAARDIGHEIDSBEKLEEDERS 

 

Griekenland, 1931, Athene, DE PANATHENAEA. FRIES VAN HET PARTHENON. RUITERS IN DEN STOET  

Athene 

Griekenland 

1931 

DE PANATHENAEA. FRIES VAN HET PARTHENON. RUITERS IN DEN STOET 

 

Griekenland, 1931, Athene, DE PANATHENAEA. EEN STRENGE EENHEID VAN GEDACHTEN DOMINEERT  

Athene 

Griekenland 

1931 

DE PANATHENAEA. EEN STRENGE EENHEID VAN GEDACHTEN DOMINEERT 

 

Griekenland, 1931, Athene, DE PANATHENAEA. FRIES VAN HET PARTHENON. DE RUITERS, TOT DICHTE SCHAREN AANEENGESLOTEN  

Athene 

Griekenland 

1931 

DE PANATHENAEA. FRIES VAN HET PARTHENON. DE RUITERS, TOT DICHTE SCHAREN AANEENGESLOTEN 

 

Griekenland, 1932, Delphi, DE TEMPEL VAN APOLLO TE DELPHI  

Delphi 

Griekenland 

1932 

DE TEMPEL VAN APOLLO TE DELPHI 

 

Griekenland, 1933, Onbekend, RHODOS, EILAND DER WINDMOLENS  

Onbekend 

Griekenland 

1933 

RHODOS, EILAND DER WINDMOLENS 

 

Griekenland, 1933, Onbekend, HET BLINKEND WITTE OOSTERSCHE STADSDEEL VAN RHODOS MET ZIJN SLANKE MINARETS  

Onbekend 

Griekenland 

1933 

HET BLINKEND WITTE OOSTERSCHE STADSDEEL VAN RHODOS MET ZIJN SLANKE MINARETS 

 

Griekenland, 1933, Onbekend, DE VOORNAME RIDDERSTRAAT UIT DE 14DE EEUW TE RHODOS  

Onbekend 

Griekenland 

1933 

DE VOORNAME RIDDERSTRAAT UIT DE 14DE EEUW TE RHODOS 

 

Griekenland, 1933, Onbekend, EEN DER POORTEN MET RONDEELEN VAN RHODOS UIT DEN JOHANNITERTIJD  

Onbekend 

Griekenland 

1933 

EEN DER POORTEN MET RONDEELEN VAN RHODOS UIT DEN JOHANNITERTIJD 

 

Griekenland, 1933, Onbekend, HET ROZENEILAND. MOSKEE EN KERKHOF AAN DEN RAND VAN DE KRUISRIDDERSTAD VAN RHODOS  

Onbekend 

Griekenland 

1933 

HET ROZENEILAND. MOSKEE EN KERKHOF AAN DEN RAND VAN DE KRUISRIDDERSTAD VAN RHODOS 

 

Griekenland, 1933, Onbekend, DE MOOISTE DER STADSPOORTEN VAN DE KRUISRIDDERSTAD: DE JOHANNESPOORT TE RHODOS  

Onbekend 

Griekenland 

1933 

DE MOOISTE DER STADSPOORTEN VAN DE KRUISRIDDERSTAD: DE JOHANNESPOORT TE RHODOS 

 

Griekenland, 1933, Onbekend, IN DE OUDE RIDDERSTRAAT TE RHODOS  

Onbekend 

Griekenland 

1933 

IN DE OUDE RIDDERSTRAAT TE RHODOS 

 

Griekenland, 1933, Onbekend, TURKSCHE BEDELAARS EN KOOPMAN IN DEN VOORHOF VAN EEN MOSKEE TE RHODOS  

Onbekend 

Griekenland 

1933 

TURKSCHE BEDELAARS EN KOOPMAN IN DEN VOORHOF VAN EEN MOSKEE TE RHODOS 

 

Griekenland, 1933, Olympia, ALLEENSTAANDE ZUIL VAN HET HERAION TE OLYMPIA  

Olympia 

Griekenland 

1933 

ALLEENSTAANDE ZUIL VAN HET HERAION TE OLYMPIA 

 

Griekenland, 1934, Onbekend, De rustelooze aarde. Horizontale lagen aan den steilen binnenkant van een randeiland der Santorinigroep  

Onbekend 

Griekenland 

1934 

De rustelooze aarde. Horizontale lagen aan den steilen binnenkant van een randeiland der Santorinigroep 

 

Griekenland, 1934, Onbekend, Landschap bij Sparta  

Onbekend 

Griekenland 

1934 

Landschap bij Sparta 

 

Griekenland, 1934, Dhafní, Klooster te Daphni in Attica  

Dhafní 

Griekenland 

1934 

Klooster te Daphni in Attica 

 

Griekenland, 1936, Onbekend, Het klooster Hillendaar op Mont Athos, in het begin der 13e eeuw gebouwd door koning Nemanja en zijn zoon Sweti Sawe  

Onbekend 

Griekenland 

1936 

Het klooster Hillendaar op Mont Athos, in het begin der 13e eeuw gebouwd door koning Nemanja en zijn zoon Sweti Sawe 

Hilandarion, Hilander 


Records 1 tot 64 van 64