Snel zoeken (*)   Alle records |  Uitgebreid zoeken |  Bladeren |  Start
 De preciese omschrijving  Alle woorden  Een van de woorden

Records 1 tot 16 van 16
Foto  Plaats, gebied, jaar, bijschrift en opmerkingen (*)
Onbekend, 1911, Onbekend, Doodgravers aan het werk. I. Een vogel (koolmees) is in het bosch omgekomen. Aan den bemosten voet van een jongen eik, waar de boschmuis de zwarte aarde heeft omgewoeld, ligt het doode vogeltje uitgestrekt, met tegen het lichaam gelegde vleugels en opgetrokken pootjes. De aanwezigheid van een keizervlieg toont aan dat ontbinding reeds is ingetreden  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Doodgravers aan het werk. I. Een vogel (koolmees) is in het bosch omgekomen. Aan den bemosten voet van een jongen eik, waar de boschmuis de zwarte aarde heeft omgewoeld, ligt het doode vogeltje uitgestrekt, met tegen het lichaam gelegde vleugels en opgetrokken pootjes. De aanwezigheid van een keizervlieg toont aan dat ontbinding reeds is ingetreden 

Foto bij artikel S. Leefmans 

Onbekend, 1911, Onbekend, Doodgravers aan het werk. II. De, niet zichtbare, doodgravers zijn met de teraardebestelling aangevangen. Het lichaam van den, nu op den rug liggenden, vogel blijkt in zijne lengte-as op bijzondere wijze te zijn ineengeschoven: de staart is eenigszins naar het lichaam toe omgeknikt, de kop is tegen het lichaam gelegd, de vleugels zijn naar boven gedrukt. In de omgeving van het cadaver ligt opgewoelde aarde  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Doodgravers aan het werk. II. De, niet zichtbare, doodgravers zijn met de teraardebestelling aangevangen. Het lichaam van den, nu op den rug liggenden, vogel blijkt in zijne lengte-as op bijzondere wijze te zijn ineengeschoven: de staart is eenigszins naar het lichaam toe omgeknikt, de kop is tegen het lichaam gelegd, de vleugels zijn naar boven gedrukt. In de omgeving van het cadaver ligt opgewoelde aarde 

Foto bij artikel S. Leefmans 

Onbekend, 1911, Onbekend, Doodgravers aan het werk. III. Het vogellichaam is nog korter geworden en tegelijkertijd zoo ver ingegraven, dat zijn hoogste punt zich op gelijke hoogte bevindt met den grond, waarboven slechts staart, vleugels en kop uitsteken. Één doodgraver, zooals de verbreede tarsen (bedjes van den voet) der voorpooten aantoonen, een mannetje, kruipt op het cadaver; hij kwam er onder vandaan en zal het volgend oogenblik tusschen de veeren verdwijnen  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Doodgravers aan het werk. III. Het vogellichaam is nog korter geworden en tegelijkertijd zoo ver ingegraven, dat zijn hoogste punt zich op gelijke hoogte bevindt met den grond, waarboven slechts staart, vleugels en kop uitsteken. Één doodgraver, zooals de verbreede tarsen (bedjes van den voet) der voorpooten aantoonen, een mannetje, kruipt op het cadaver; hij kwam er onder vandaan en zal het volgend oogenblik tusschen de veeren verdwijnen 

Foto bij artikel S. Leefmans 

Onbekend, 1911, Onbekend, Doodgravers aan het werk. IV. Het lichaam is een weinig naar links gedraaid en verder ingegraven  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Doodgravers aan het werk. IV. Het lichaam is een weinig naar links gedraaid en verder ingegraven 

Foto bij artikel S. Leefmans 

Onbekend, 1911, Onbekend, Doodgravers aan het werk. V. Van het cader is nog slechts een deel van het achterlijf, een vleugel en een klein gedeelte van den kop zichtbaar  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Doodgravers aan het werk. V. Van het cader is nog slechts een deel van het achterlijf, een vleugel en een klein gedeelte van den kop zichtbaar 

Foto bij artikel S. Leefmans 

Onbekend, 1911, Onbekend, Doodgravers aan het werk. VI. De vogel is verdwenen. Slechts eenige veeren op den losgewoelden bodem wijzen het graf aan. Het werk werd verricht door 1 mannetje en 2 wijfjes; totale duur van het werk pl.m. 1 dag en 4 uren. Afbeeldingen op 3/5 der ware grootte  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Doodgravers aan het werk. VI. De vogel is verdwenen. Slechts eenige veeren op den losgewoelden bodem wijzen het graf aan. Het werk werd verricht door 1 mannetje en 2 wijfjes; totale duur van het werk pl.m. 1 dag en 4 uren. Afbeeldingen op 3/5 der ware grootte 

Foto bij artikel S. Leefmans 

Onbekend, 1911, Onbekend, Vriendschap tusschen Heremietkreeft en een Zeeanemone. I. Rechts een heremietkreeft in een oud huisje van een brandhorenslak, waarop zich twee zeeanemonen gevestigd hebben. Links ligt een ledig nieuw huisje van de genoemde slakkensoort. De zeeanemonen, waarvan degene die zich rechts bevindt, de tentakels een weinig, de andere de tentakels geheel uitgespreid heeft, hebben zich aan beide zijden van de opening van het slakkenhuisje vastgehecht. Zij zijn door een rij stekels, waarmede dit bezet is, van elkaar gescheiden  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Vriendschap tusschen Heremietkreeft en een Zeeanemone. I. Rechts een heremietkreeft in een oud huisje van een brandhorenslak, waarop zich twee zeeanemonen gevestigd hebben. Links ligt een ledig nieuw huisje van de genoemde slakkensoort. De zeeanemonen, waarvan degene die zich rechts bevindt, de tentakels een weinig, de andere de tentakels geheel uitgespreid heeft, hebben zich aan beide zijden van de opening van het slakkenhuisje vastgehecht. Zij zijn door een rij stekels, waarmede dit bezet is, van elkaar gescheiden 

Foto bij artikel S. Leefmans 

Onbekend, 1911, Onbekend, Vriendschap tusschen Heremietkreeft en een Zeeanemone. II. De kreeft heeft z'n nieuwe woning (slakkenhuis) betrokken. Hij beweegt zich in de richting van het verlaten huisje met de twee zeeanemonen; dit ligt met de opening schuin naar voren gericht  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Vriendschap tusschen Heremietkreeft en een Zeeanemone. II. De kreeft heeft z'n nieuwe woning (slakkenhuis) betrokken. Hij beweegt zich in de richting van het verlaten huisje met de twee zeeanemonen; dit ligt met de opening schuin naar voren gericht 

Foto bij artikel S. Leefmans 

Onbekend, 1911, Onbekend, Vriendschap tusschen Heremietkreeft en een Zeeanemone. III. De eene zeeanemoon is op den door de kreeft nieuw betrokken huisje overgegaan. Zij hecht zooals tevoren aan de rechterzijde van de schelp, maar eerst nog zoo laag, dat haar gewicht den kreeft met het huisje naar dien kant doet overhellen. Het verlaten huisje met de tweede actinie steekt met den top in het zand  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Vriendschap tusschen Heremietkreeft en een Zeeanemone. III. De eene zeeanemoon is op den door de kreeft nieuw betrokken huisje overgegaan. Zij hecht zooals tevoren aan de rechterzijde van de schelp, maar eerst nog zoo laag, dat haar gewicht den kreeft met het huisje naar dien kant doet overhellen. Het verlaten huisje met de tweede actinie steekt met den top in het zand 

Foto bij artikel S. Leefmans 

Onbekend, 1911, Onbekend, Vriendschap tusschen Heremietkreeft en een Zeeanemone. IV. De heremietkreeft in zijn nieuwe huis: van links gezien, de verhuisde zeeanemoon zit nu ruim en met geheel uitgespreide tentakels (vangarmen), hooger tegen den schelp. Haar voet heeft zich als een tapijt om de stekelachtige uitwassen van den schelp gelegd. Ook de andere actinie, die met het oude huis op den bodem ligt, heeft zich meer uitgespreid  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Vriendschap tusschen Heremietkreeft en een Zeeanemone. IV. De heremietkreeft in zijn nieuwe huis: van links gezien, de verhuisde zeeanemoon zit nu ruim en met geheel uitgespreide tentakels (vangarmen), hooger tegen den schelp. Haar voet heeft zich als een tapijt om de stekelachtige uitwassen van den schelp gelegd. Ook de andere actinie, die met het oude huis op den bodem ligt, heeft zich meer uitgespreid 

Foto bij artikel S. Leefmans 

Onbekend, 1911, Onbekend, Vriendschap tusschen Heremietkreeft en een Zeeanemone. V. Terwijl de eerste zeeanemoon met wijd uitgespreide tentakels het grootste deel van het nieuwe slakkenhuis overdekt, is de andere (op het oude huis) die in tegenstelling met hare zuster haar vangarmen bijna geheel heeft ingetrokken, van plan, ook naar de nieuwe woning te verhuizen  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Vriendschap tusschen Heremietkreeft en een Zeeanemone. V. Terwijl de eerste zeeanemoon met wijd uitgespreide tentakels het grootste deel van het nieuwe slakkenhuis overdekt, is de andere (op het oude huis) die in tegenstelling met hare zuster haar vangarmen bijna geheel heeft ingetrokken, van plan, ook naar de nieuwe woning te verhuizen 

Foto bij artikel S. Leefmans 

Onbekend, 1911, Onbekend, Vriendschap tusschen Heremietkreeft en een Zeeanemone. VI. De kreeft prijkt met de beide zeeanemonen, die de tentakels ten volle hebben uitgespreid. Degene die het eerst verhuisd is, zit nog steeds ruim met uitgebreiden voet, de andere is, ten gevolge van haar nauwe aanhechtplaats op den steel der schelp, schroefvormig gedraaid. Tusschen de opnamen 1 en 2 liggen ongeveer 3 uren, tusschen de overige 12-24 uren. Alles op 3/5 der ware grootte  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Vriendschap tusschen Heremietkreeft en een Zeeanemone. VI. De kreeft prijkt met de beide zeeanemonen, die de tentakels ten volle hebben uitgespreid. Degene die het eerst verhuisd is, zit nog steeds ruim met uitgebreiden voet, de andere is, ten gevolge van haar nauwe aanhechtplaats op den steel der schelp, schroefvormig gedraaid. Tusschen de opnamen 1 en 2 liggen ongeveer 3 uren, tusschen de overige 12-24 uren. Alles op 3/5 der ware grootte 

Foto bij artikel S. Leefmans 

Onbekend, 1911, Onbekend, Een haarkwal op jacht. I. Een zeenaald is door de afhangende vangdraden eener voortglijdende haarkwal gegrepen. Slechts weinige dezer draden houden den langen visch, met zijn buisvormigen bek, even achter het midden vast, toch gelukt het den zeenaald niet zich te bevrijden, ondanks zijne herhaalde pogingen  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Een haarkwal op jacht. I. Een zeenaald is door de afhangende vangdraden eener voortglijdende haarkwal gegrepen. Slechts weinige dezer draden houden den langen visch, met zijn buisvormigen bek, even achter het midden vast, toch gelukt het den zeenaald niet zich te bevrijden, ondanks zijne herhaalde pogingen 

Foto bij artikel S. Leefmans 

Onbekend, 1911, Onbekend, Een haarkwal op jacht. II. Bij de vergeefsche pogingen van den spartelenden visch om te ontsnappen hebben zich steeds meer der vangdraden om hem heengeslingerd, zoodat het achterste gedeelte van zijn lichaam reeds geheel door draden omhuld is  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Een haarkwal op jacht. II. Bij de vergeefsche pogingen van den spartelenden visch om te ontsnappen hebben zich steeds meer der vangdraden om hem heengeslingerd, zoodat het achterste gedeelte van zijn lichaam reeds geheel door draden omhuld is 

Foto bij artikel S. Leefmans 

Onbekend, 1911, Onbekend, Een haarkwal op jacht. III. De kwal drijft onbeweeglijk. De weerstand der prooi is zichtbaar gebroken. Geheel omstrikt en ook aan den kop met neteldraden omwonden, hangt zij stil, als in een net, onder de cyanea  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Een haarkwal op jacht. III. De kwal drijft onbeweeglijk. De weerstand der prooi is zichtbaar gebroken. Geheel omstrikt en ook aan den kop met neteldraden omwonden, hangt zij stil, als in een net, onder de cyanea 

Foto bij artikel S. Leefmans 

Onbekend, 1911, Onbekend, Een haarkwal op jacht. IV. De kwal is van plan den zeenaald naar haar mond te voeren. De mondopening zelve is nog bedekt: de vangdraden zijn geheel ingetrokken  

Onbekend 

Onbekend 

1911 

Een haarkwal op jacht. IV. De kwal is van plan den zeenaald naar haar mond te voeren. De mondopening zelve is nog bedekt: de vangdraden zijn geheel ingetrokken 

Foto bij artikel S. Leefmans 


Records 1 tot 16 van 16